KPTY1040 Kansainvälisen pienryhmän ohjaaminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Valmentaminen pienryhmäohjaajan tehtäviin.

Suoritustavat

Osallistuminen koulutuksiin, pienryhmäohjaus ja raportin kirjoittaminen.

Arviointiperusteet

Hyväksytty-arvosanan saaminen edellyttää pienryhmän ohjaajana toimimista, koulutuksiin ja osallistumista sekä raportin laatimista tutoroinnista.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja
- tietää, mitkä ovat hänen velvollisuutensa ja vastuunsa kansainväliseten opiskelijoiden tutorina
- tietää perusteet pienryhmäohjaajana toimimisesta ja osaa suunnitella tutoroinnin mielekkäänä kokonaisuutena
- osaa ohjata uusia kansainvälisiä opiskelijoita hakemaan lisää tietoja oikeilta tahoilta ja löytää itselleen tärkeitä yhteistyötahoja
- osaa ottaa esteettömyys- ja tasavertaisuusnäkökulmat huomioon toiminnassaan uusien opiskelijoiden kanssa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde