KPTY1030 Tieteellisten tapahtumien järjestelytehtävät (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

tieteellisen tapahtuman organisointiin osallistuminen

Suoritustavat

osallistuminen tieteelliseen tapahtumaan

Osaamistavoitteet

tieteellisen tapahtuman organisoimiseen liittyvien tehtävien ymmärtäminen

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde