KPTJ1200 Viestintäosaaminen (2–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, Vuorovaikutusosaaminen, Kielitaito ja kansainvälisyysosaaminen, Mediataidot, Esiintymistaidot.

Suoritustavat

Tieteellinen kirjoittaminen ja siihen liittyvä kurssitus tai suulliset tieteelliset esitykset. Kaikille pakollinen sisältö: vähintään 2 opintopistettä viestintäosaamisen opintoja, esimerkiksi Kielikeskuksen tarjoamilta kursseilta.

Arviointiperusteet

Sovitaan opintosuorituksittain.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: kykenee kirjalliseen ja suulliseen tieteelliseen viestintään sekä suomeksi että ainakin yhdellä vieraalla kielellä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde