KOGA303 Kokeellisen tutkimuksen harjoitustyö (JY) (0 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla pääsee tutustumaan käytännönläheisesti psykologisen kokeen järjestämiseen ja raportointiin. Kurssilla suoritetaan pienissä ryhmissä jotakin psykologista ilmiötä tarkasteleva tutkimus, tarkempi tutkimuskohde selviää kurssin alkaessa ja opiskelijat voivat myös itse ehdottaa tutkimuskohdetta.

Suoritustavat

Ohjattu harjoitustyö ja sen kirjallinen raportointi

Osaamistavoitteet

-

Esitietojen kuvaus

Kurssi syventää syksyn kurssien KOGA207 Kognitiivinen ja konstruktivistinen psykologia / KOGP121 Kommunikaatio ja kognitio aihepiiriä, mutta kurssille voi osallistua edeltävää kurssia suorittamattakin.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde