KIRA324 Yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Yleisen lyriikan ja draaman klassikoita sekä kirjallisuushistoriaa.

Suoritustavat

Lukupiiri, essee, tentti.

Avoin yliopisto: Lukupiiri tai tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan ja arvioimaan yleisen kirjallisuuden lyriikan ja draaman keskeisiä klassikoita kirjallisuushistoriallisissa konteksteissa.

Oppimateriaalit

Tentitään tai suoritetaan lukupiireissä
Mäkikalli ja Steinby: Johdatus kirjallisuusanalyysiin (s. 157-251 Lyriikka ja s. 255-350 Draama)

ja seitsemän (7) kokoelmaa seuraavista:
Petrarca: Le Rime (Sonetteja Lauralle)
Villon: Le Testament (Testamentti)
Goethe: Der Musensohn – runotarten lemmikki
Hölderlin: Brot und Wein (Leipä ja viini)
Dickinson: Golgatan kuningatar (valikoima)
Rilke: Duineser Elegien
Apollinaire: Alcools
Neruda: Canto General (Andien mainingit)
Pound: Personae
Whitman: Song of Myself (kokoelmasta Leaves of Grass)
Majakovski: Oblako v shtanah (Pilvi housuissa)
Eliot: The Waste Land (kokoelmasta The Waste Land)
Plath: Ariel
Celan: Niin kuin kivelle puhutaan (valikoima)
Ashberry: Flow Chart

ja viisi (5) näytelmää seuraavista:
Anonyymi: Everyman
Shakespeare: Hamlet
Molière: L'avare (Saituri)
Racine: Phèdre (Faidra)
Goldoni: La Locandiera (Majatalon emäntä)
Schiller: Maria Stuart
Büchner: Woyzeck
Ibsen: Et Dukkehjem (Nukkekoti)
Strindberg: Fröken Julie
Tšehov: Tšaika (Lokki)
Shaw: Major Barbara
Pirandello: Sei personaggi i cerca d'autore (Kuusi osaa etsimässä tekijää)
Garcia Lorca: La Casa de Bernarda Alba (Bernarda Alban talo)
O'neill: Long Day's Journey into Night
Williams: Cat on a Hot Tin Roof
Miller: The Death of a Salesman
Brecht: Mutter Courage
Beckett: En attendant Godot
Ionesco: La Leçon (Oppitunti)

Lisäksi luetaan seuraavat teokset niiltä osin, jotka liittyvät luettavaan kaunokirjallisuuteen:
Kansojen kirjallisuus 1–12

Mikäli haluat tavoittaa syvällisen tietämyksen opintojakson sisällöistä, suosittelemme kaikkien edellä lueteltujen kirjojen lukemista.

Kirjallisuus

 • Mäkikalli ja Steinby: Johdatus kirjallisuusanalyysiin; ISBN: 9789522223814
 • Neruda: Canto General (Andien mainingit); ISBN: 84-322-1192-3
 • Racine: Phèdre (Faidra); ISBN: 9782035832047
 • Hölderlin: Brot und Wein (Leipä ja viini); ISBN: 951-34-0840-X
 • Beckett: En attendant Godot; ISBN: 978-3-12-597484-5
 • Dickinson: Golgatan kuningatar (valikoima); ISBN: 951-31-2888-1
 • Kansojen kirjallisuus 1–12
 • Garcia Lorca: La Casa de Bernarda Alba (Bernarda Alban talo); ISBN: 84-239-1520-4
 • O'neill: Long Day's Journey into Night; ISBN: 0-300-09410-8
 • Eliot: The Waste Land (kokoelmasta The Waste Land); ISBN: 014243731X
 • Villon: Le Testament (Testamentti); ISBN: 951-1-01693-8
 • Molière: L'avare (Saituri); ISBN: 951-0-22807-9
 • Ashberry: Flow Chart; ISBN: 952-5019-00-4
 • Schiller: Maria Stuart; ISBN: 9781775419082
 • Tšehov: Tšaika (Lokki); ISBN: 978-952-459-885-9
 • Büchner: Woyzeck
 • Whitman: Song of Myself (kokoelmasta Leaves of Grass); ISBN: 9781877527517
 • Rilke: Duineser Elegien; ISBN: 3-458-31780-5
 • Shaw: Major Barbara; ISBN: 0-370-01375-1
 • Miller: The Death of a Salesman; ISBN: 0-14-018155-5
 • Plath: Ariel; ISBN: 951-26-2430-3
 • Williams: Cat on a Hot Tin Roof; ISBN: 080857731X
 • Majakovski: Oblako v shtanah (Pilvi housuissa)
 • Pound: Personae; ISBN: 951-1-04166-5
 • Celan: Niin kuin kivelle puhutaan (valikoima); ISBN: 951-31-0172-X
 • Pirandello: Sei personaggi i cerca d'autore (Kuusi osaa etsimässä tekijää)
 • Brecht: Mutter Courage; ISBN: 3-518-00049-7
 • Shakespeare: Hamlet; ISBN: 9781775412793
 • Goldoni: La Locandiera (Majatalon emäntä)
 • Ibsen: Et Dukkehjem (Nukkekoti); ISBN: 951-0-22679-3
 • Anonyymi: Everyman; ISBN: 9781177299435
 • Strindberg: Fröken Julie; ISBN: 978-91-7053-386-0
 • Apollinaire: Alcools; ISBN: 9780819571793
 • Ionesco: La Leçon (Oppitunti); ISBN: 2-07-036236-1
 • Goethe: Der Musensohn – runotarten lemmikki; ISBN: 952-5347-07-9
 • Petrarca: Le Rime (Sonetteja Lauralle)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde