KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

peruskoulun ja toisen asteen kirjallisuudenopetuksen taustat, tavoitteet, sisällöt ja käytännöt

Suoritustavat

kontaktiopetus tai portfolio

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee peruskoulun ja lukion kirjallisuudenopetuksen historiallisen ja nykyisen aseman sekä merkityksen. Hän pystyy soveltamaan kirjallisuustieteellistä osaamistaan koulun kirjallisuudenopetuksessa.

Kirjallisuus

  • Ahvenjärvi & Kirstinä: Kirjallisuuden opetuksen käsikirja (mikäli suoritetaan portfoliona); ISBN: 9789522224996

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde