KIKS1202 Kirjoittamisen paja II (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kirjoittamisen työpajamuotoinen opiskelu koostuu lähitapaamisista tai verkko-opiskelusta ryhmissä tai vertaisryhmien opiskelusta. Myös yksilöllinen luova ja tutkiva työskentely on mahdollista esseiden, referaattien, oppimispäiväkirjojen, tekstinäytteiden ja raporttien muodossa.

Pajojen teemoja voivat olla esimerkiksi seuraavat:
- hyvinvointi ja terapia
- omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, ekspressiivinen kirjoittaminen, kirjoittamisterapia
- eri medioille kirjoittaminen
- pelikäsikirjoittaminen, sarjakuvat, elokuvakäsikirjoitus, adaptaatio, audiovisuaalinen kirjoittaminen, laululyriikka
- kirjoittamisen lajit/alueet (proosa, draama, lyriikka, kääntäminen,adaptaatio, kritiikki)
- yhteisöllinen kirjoittaminen (sosiaalinen media, blogit, larpit, yhdessä kirjoittaminen)
- kirjoittamisen prosessi ja luovuus ()editointi, kustannustoimittaminen, julkaiseminen, luovuus, ateljeekritiikki, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, tutustuminen flown ja luovuuden käsitteisiin)
- kirjoittamisen ohjaus (kirjoittaminen kouluissa, kirjoittajaryhmät, verkkoyhteisöt).

Suoritustavat

kontaktiopetus, verkko-opiskelu tai itsenäinen/ryhmätyöskentely

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on laaja-alainen perehtyminen kirjoittamisen erilaisiin muotoihin sekä sen lajin vahva. aktiivinen hallinta, jota pro gradun kirjallisessa osiossa hyödynnetään.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde