KIKS113 Tekijyyden käsite ja historia, kirjoittajan identiteetti (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Modernin kirjailijuuden muodostuminen, tekijyys ja monitekijyys, sekä kirjoittajan identiteetti ja tekstilajien oppiminen.

Suoritustavat

Luento, verkko-opetus,essee, tentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee luovan tekijän ja kirjailijuuden (authorship) tradition ja suhteen teksteihin. Hän tuntee myös kirjoittajien identiteettiin liittyviä kysymyksiä, sekä kirjoittajien roolien yhteydet tekstilajeihin.

Kirjallisuus

  • Bennett, Andrew: The Author (2005); ISBN: 0-415-28163-6
  • Barthes, Roland:Tekijän kuolema, tekstin syntymä (1993); ISBN: 951-9066-68-3
  • Kurikka, Kaisa ja Pynttäri, Veli-Matti : Tekijyyden tekstit (2006); ISBN: 951-746-797-4
  • Clark, Romy and Ivanič, Roz: The Politics of Writing (1997); ISBN: 0-415-13482-X
  • Foucault, Michel: Mikä tekijä on? Nuori Voima (2006)
  • Vandermeulen,Carl: Negotiating the personal in creative writing (2011); ISBN: 9781847694393

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde