KIKS111 Kirjoittamisen tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kirjoittamisen tutkimuksen eri alueet, opiskelijan maisterintutkielmaan liittyvää erityissuuntausta käsittelevät aineistot.

Suoritustavat

Luento, verkko-opetus, opintopiiri, referaatti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan kirjoittamisen tutkimuksesta voidakseen käyttää oppimaansa maisterintutkielmassaan.

Kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde