KASJ1401 Avoin tiede (1–2 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Luennot 4 tuntia, työpaja 3 tuntia

Suoritustavat

Luennot suoritetaan kirjoittamalla luentopäiväkirja, työpaja osallistumalla työpajan toimintaan

Osaamistavoitteet

Ymmärtää tutkijalle tärkeän avoimen tieteen periaatteet. Osaa arvioida Open Access –lehtien laatua ja luotettavuutta. Osaa laatia aineistonhallintasuunnitelma ja rekisteriselosteen.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde