KAOA1300 Julkishallinnon sääntely (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso koostuu johdantoluennoista, e-tentistä ja tentin jälkeen tehtävästä harjoitustyöstä. Johdantoluennoilla käsitellään ylimpien valtionelinten toimivaltasuhteita, perustuslain valtiontalouden hoitoa koskevaa sääntelyä, valtiontalouden tarkastusviraston toimintaa, kunnan taloudenhoitoa ja sen valvontaa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

-

Lisätietoja

Julkishallinnon sääntely on oikeustieteen opintojakso JHT-tutkintoa varten. JHT-erikoistumistutkinto sisältää tehtäviä julkishallintoa koskevasta sääntelystä, julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta sekä tilintarkastajan raportoinnista ja sen edellyttämistä toimenpiteistä, Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. JHT-tutkinto voidaan suorittaa HT-tutkinnon jälkeen asetuksen mukaisten työkokemusvaatimusten täytyttyä.

Esitietojen kuvaus

Kauppaoikeuden opintoja 20 op. Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka tähtäävät ensin HT-tutkinnon suorittamiseen ja myöhemmin mahdollisesti JHT-tutkinnon suorittamiseen

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja verkkokirja Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus – valtion ja kuntien varainkäyttö ja varainkäytön valvonta WSOY 2007 https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1045917

Kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde