KAOA1260 Oikeustaloustiede (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Oikeustaloustiede.

Suoritustavat

Kirjatentti suoritetaan eTenttinä

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää taloustieteellisen ajattelun käyttöä oikeudellisessa sääntelyssä, argumentoinnissa ja ratkaisutoiminnassa.

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Määttä, K. 2016. Oikeustaloustieteen perusteet. Talentum.
Timonen, P. 2000. Corporate Governance.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA260

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde