KAOA1210 Tietoyhteiskunnan oikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään tietoyhteiskuntakaaren ja 2018 voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen pohjalta:
• Verkkoliiketoiminnan ja viestintäinfrastruktuurin sääntely, verkkokaupan kauppapaikan perustaminen, tiedonantovelvollisuus, markkinointi ja sopimusehdot.
• Sähköisen viestinnän tietosuoja: sähköinen suoramarkkinointi, mobiilipalvelut, paikkatietojen käsittely.
• Henkilötietojen käsittely, EU:n tietosuoja-asetus ja sähköinen asiointi.
• IT-liiketoiminnan sopimusten ja immateriaalioikeuksien hallinta (prof. Veikko Seppänen).

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa verkkokaupan perustamisessa ja ylläpidossa, sähköisen suoramarkkinoinnin ja mobiilipalvelujen suunnittelussa sekä henkilötietojen käsittelyssä asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Asiaa koskevat lait: Tietoyhteiskuntakaari, Tietosuoja-asetus soveltuvin osin JYKDOK:ssa: http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA210

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde