KAOA1130 Perintä ja maksukyvyttömyysmenettelyt (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Saatavien perintä, ulosotto, oikeudenkäyntimenettely,
konkurssi, takaisinsaanti ja yksityishenkilön sekä yrityksen velkajärjestely.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kirjoittaa perintäkirjeen sekä haastehakemuksen yksinkertaisissa velkomusasioissa sekä toimittaa saatavan ulosmittaukseen
• tuntee yksityishenkilön velkajärjestelyn ja velkojan toimintamahdollisuudet velkajärjestelymenettelyssä
• tuntee yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyn sekä velkojan että menettelyssä olevan yrityksen kannalta
• tietää oikeudessa käytävän riita-asiain käsittelyn eri vaiheet ja pääsäännöt

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde