JSBY5510 Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

• Miten erottautua työmarkkinoilla
• Työsopimuksen ja työlainsäädännön keskeiset kohdat
• Miten neuvottelen palkkani
• Miten menetellä työelämän ristiriita- ja muutostilanteissa
• Työelämän joustot ja mahdollisuudet
• Miten toimin esimiehen roolissa erilaisissa työelämän tilanteissa

Suoritustavat

Vaadittavat opintosuoritukset:
Ennakkotehtävät, lopputehtävät, osallistuminen lähiopetukseen.
Huom. Lähiopetusta ei ole mahdollista korvata. Kurssin suorittaminen edellyttää 100 % osallistumista lähiopetukseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen. Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia työyhteisön neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteita sekä omia vaikutusmahdollisuuksiaan niissä niin asiantuntijan kuin esimiehenkin roolissa. Opiskelija hallitsee kurssin suorittamisen jälkeen työlainsäädännön keskeiset kohdat ja osaa toimia työelämän neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija pystyy seuraamaan työelämäkysymyksiin liittyvää keskustelua. Kurssin käytyään opiskelija pystyy pohtimaan erilaisia uravaihtoehtoja ja itselle sopivinta urasuuntaa. Kurssin aikana opiskelija oppii käytännönläheisten case-tehtävien avulla, miten menestyä työnhakumarkkinoilla, työsopimus- ja palkkaneuvotteluissa. Opiskelija saa myös toimintatapoja työelämän todellisiin tilanteisiin kokeilemalla case-tehtävissä esimiehen roolia työyhteisön tyypillisimmissä haasteissa.

Lisätietoja

Luento-alustukset, osallistavat pari- ja ryhmätyöt
Kurssiopetus on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Lähiopetuksen aikana työskennellään myös ryhmä- ja pariharjoitusten kautta, jotka kehittävät työelämälähtöisesti neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Opintojakso sisältää lähiopetusta yhteensä 16 h. Lähiopetus toteutetaan kahtena intensiivipäivänä.

Oppimateriaalit

Ennakkotehtävä ja -materiaalit (toimitetaan 1-2 viikkoa ennen lähiopetuspäiviä)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde