JSBP9170 Johdatus yritysvastuuseen (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi johdattaa opiskelijat yritysvastuun keskeisten käsitteiden ja näkökulmien pariin. Kurssilla tutustutaan sosiaalisen ja ympäristövastuun yrityksille tuomiin haasteisiin, mahdollisuuksiin sekä riskeihin. Opiskelijat saavat soveltaa oppimiaan käsitteitä kurssilla erilaisiin esimerkkitapauksiin.

Suoritustavat

Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yritysvastuun keskeiset käsitteet ja näkökulmat, sekä ymmärtää miten yritysvastuu linkittyy liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
• määritellä ja soveltaa yritysvastuun keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja
• tunnistaa yritysvastuun kannalta oleellisia asioita ja analysoida vastuullisuuteen liittyviä haasteita eri toimialoilla

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja.

Oppimateriaalit

Linkki ensisijaisiin lukumateriaaleihin löytyy oppimisalustalla.
Vapaaehtoinen lukeminen: Pedersen, E. R. G. (ed.) (2015) Corporate Social Responsibility. London: Sage.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde