JSBP9140 Johdatus yrittäjyyteen (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Päätös tulla yrittäjäksi
- Johdatus yrittäjyyteen
Menestyskelpoisten liikeideoiden luominen
- Liiketoimintamahdollisuuksien luominen
- Esitutkimus
- Toimiala-analyysi
- Liiketoimintasuunnitelma
Ideasta yrittäjämäiseksi firmaksi
- Tiimin rakentaminen
- Start-upin rahoituksellisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysi
- Eettiset ja lainopilliset kysymykset yrityksen perustamisessa
- Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ja tarinan rakentaminen
- Rahoituksen saaminen
Yrittäjämäisen yrityksen johtaminen ja kasvun rakentaminen
- Markkinointi
- VC-toiminnan ymmärtäminen
- IPR:t
- Kasvun haasteet ja kasvun johtaminen
- Kasvun strategiat
- Operaatiomuodot

Suoritustavat

Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija muodostaa peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana. Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät periaatteet, mahdollisuudet ja haasteet, ja erityisesti asiakkaiden tarpeista ja arvontuonnista lähtevän, testaamiseen ja muutoskykyyn perustuvan liiketoiminnan suunnittelutavan.
- tunnistaa liiketoimintaan liittyviä osaamisen substanssialueita, joiden hallinta tulee liiketoiminnassa jollain tavoilla ratkaista.

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja.

Oppimateriaalit

Opettajan kurssin alussa ilmoittama kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde