JSBA7220 Työnhakuvalmiudet: CV-klinikka (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

CV:n laatiminen. CV-klinikan toteuttamisesta vastaa Suomen Ekonomit (webinaari).

Suoritustavat

Suomen Ekonomien CV-klinikkaan osallistuminen; CV sekä muu kirjallinen suoritus tai tentti Optimassa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• laatia ytimekkään ja selkeän CV:n.

Esitietojen kuvaus

2.-3. vuosi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde