JSBA7210 Mentorointi (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle ja -kykyiselle henkilölle, aktorille. Mentorointi tähtää aktorin kehittymiseen ammattilaisena ja ihmisenä ja sen perustana ovat aina aktorin tarpeet ja toiveet. Kyse on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittymisestä. Mentorointi on yksi ammatillisen kehittymisen muodoista. Mentoroinnin toteuttamisesta vastaa Suomen Ekonomit.

Suoritustavat

Suomen Ekonomien mentorointiohjelmaan osallistuminen; oppimispäiväkirja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa asiantuntijana
• osaa arvioida omaa kehittymistään asiantuntijana.

Esitietojen kuvaus

3.-4. vuosi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde