JOUA2000 Opinnot ulkomailla (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään journalistiikan, media-alan ja viestinnän kysymyksiin kansainvälisessä opiskelijavaihdossa sekä hankitaan kansainvälistä opiskelukokemusta.

Suoritustavat

Yhden lukukauden opiskelu laitoksen tai yliopiston vaihtokohteessa sekä raportti, jossa sovelletaan journalistiikan ja viestinnän tietoa. Vaihtoehtoisena suoritustapana opintojaksot KVVA103 Introduction to Intercultural Communication (5 op) ja KVVA202 Media and Online Cultures (5 op).

Arviointiperusteet

Opintojaksosta annettava arvosana määräytyy vaihtoyliopistossa suoritettujen opintojaksojen arvosanojen mukaan. Hyväksytty suorittaminen edellyttää raportin laatimista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä
- tiedostaa ja ymmärtää oman kulttuurisen taustansa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- osaa tunnistaa ja kehittää omien opintojensa ja tulevan työuran kannalta keskeistä kansainvälistä osaamista.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde