JOUA005 Harjoittelu (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija tekee journalistista työtä osana toimitusta ja sen tuotantorakenteita. Toimittajaharjoitteluun kuuluu vähintään kolmen kuukauden harjoittelu journalistisissa tehtävissä lehti-, verkko- tai aikakauslehdessä, radiossa, televisiossa tai uutistoimistossa tai näiden yhdistelmässä.

Suoritustavat

Työharjoittelujakso Suomessa tai ulkomailla sekä raportti.

Arviointiperusteet

Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa, testata ja kehittää opiskelun antamia tietoja ja journalistisia valmiuksia toimitusympäristössä.
- tuntee ja hallitsee toimituskäytänteitä sekä journalistisen työn organisointia
- verkostoituu ja kehittää yhteyksiään työelämään
- osaa analysoida ja arvioida työelämävalmiuksiaan, journalistista työskentelyään sekä journalismin yhteiskunnallista vaikutusta

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. - 3. kesä (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. - 2. kesä)
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA012 Radiojournalismi, JOUA013 Videojournalismi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde