ITAA176 Valinnaisia opintoja (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Valinnainen italian kielen oppimisen tai opettamisen osa-alue.

Suoritustavat

Jokin italian kielen oppimisen tai opettamisen alueeseen kuuluva erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu kurssi.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus tai essee.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- tuntee hyvin jonkin italian kielen oppimisen tai opettamisen osa-alueen.

Lisätietoja

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
- vuorovaikutustaidot
- itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde