IKAP103 Ikääntyvä yhteiskunta (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso antaa kuvan ikääntymisestä, sen nykytilanteesta ja ajankohtaisista kehitystrendeistä yhteiskuntatasoisena ja globaalina ilmiökokonaisuutena. Jakso perehdyttää erityisesti ikääntymistä koskeviin yhteiskuntatason erityiskysymyksiin.

Suoritustavat

Tentti tai lukupiiri

Arviointiperusteet

Tentin hyväksytty suorittaminen tai aktiivinen osallistuminen lukupiirityöskentelyyn sekä lukupiiriin liittyvien kirjallisten töiden tekeminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ikääntymistä yhteiskunnallisena ja globaalina ilmiönä, tunnistaa ikääntyvän yhteiskunnan erityispiirteet sekä osaa arvioida ikääntyvästä yhteiskunnasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua.

Lisätietoja

Lukupiiri on verkkolukupiiri ja tiedot sen järjestämisestä ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde