IKAP102 Suomalaista ikäkausitutkimusta (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson sisällön muodostavat suomalaiset tutkimukset, joissa eri ikäkausia on tarkasteltu erilaisista lähtökohdista ja näkökulmista. Tutkimukset antavat sisällön lisäksi myös kuvan erilaisten metodisten lähtökohtien soveltamisesta ikä- ja elämänvaihetutkimuksen alueella.

Suoritustavat

Tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaista ikäkausiin kohdistuvaa tutkimusta sekä on perehtynyt niihin liittyviin erityiskysymyksiin ja ymmärtää iän merkitystä arkielämän ja elämänkäytäntöjen näkökulmasta.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Kirjallisuus

  • Opiskelija valitsee itseään kiinnostavat teokset ilmoitettavasta kirjallisuuslistasta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde