IHMJ4001 Haastattelu tutkimuksessa (2 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Keskusteluluentoa tutkimushaastattelun suunnittelusta, tutkimusotteista, otantatyypeistä, aineistotyypeistä, haastattelumenetelmistä ja aineistojen valmistelusta analyysiin. Keskusteluluennolla viedään eteenpäin sekä kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen menettelyyn sisältyviä toimintatapoja näitä kahta eri näkökulmaa toisiinsa rinnastaen. Kurssilla tehdään ryhmissä kaksi harjoitusta luentoihin perustuen: tutkimushaastattelun suunnittelu ja tutkimushaastattelun tekeminen. Luentoja noin 3 tuntia ja harjoituksia 4 tuntia ja harjoitusten purkua yhdessä noin 3 tuntia. Harjoituksissa voidaan käyttää opiskelijoiden omiin tutkimuksiin sisältyviä haastatteluteemoja.

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde