IHMJ3002 Narratiivinen lähestymistapa ja analysointi (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi on tarkoitettu väitöskirjan tekijöille, jotka hyödyntävät väitöskirjassaan narratiivista lähestymistapaa ja jotka ovat jo keränneet aineistoa väitöskirjatutkimustaan varten. Kurssi perustuu kahteen tapaamiseen, joista ensimmäiseen luetaan kolme narratiiviseen tutkimukseen liittyvää artikkelia. Artikkeleista keskustellaan kolmen hengen pienryhmissä ensimmäisellä tapaamiskerralla. Toinen tapaaminen perustuu ennakkoon lähetettyyn oman tutkimuksen (tai oman väitöskirjan yhden artikkelin) metodisen lähestymistavan kuvaukseen ja aineistokatkelmaan, joita käsitellään yhdessä toisten kurssilaisten kanssa. Ilmoittautumisesi yhteydessä täytä pieni kysely väitöskirjasi aiheeseen ja vaiheeseen liit-tyen Korpissa. Kurssille voidaan ottaa 14 opiskelijaa.
Ensimmäinen tapaaminen pe 20.9. (4 tuntia, 12–16) ja toinen tapaaminen pe 27.9. (6 tuntia, 10–16). Kurssille ilmoittautuminen ja siihen liittyvän kyselyn täyttäminen 3.9. men-nessä. Paperi omasta tutkimuksesta (sis. aineistokatkelman) palautetaan Koppaan pe 13.9. mennessä.

Suoritustavat

Tehtävät:
- ensimmäiseen tapaamiseen etukäteen Kopassa ilmoitettavien 3 artikkelin lukeminen ja niistä keskusteluun valmistautuminen (esim. mieti etukäteen kysymyksiä, kiinnostavia tai vaikeasti avautuvia kohtia erityisesti oman tutkimusaiheen näkökulmasta)
- toiseen tapaamiseen oman tutkimuksen (tai oman väitöskirjan yhden artikkelin) metodisen lähestymistavan kuvaus (2-5 sivua) ja 1-2 sivua aineistoa (josta on riisuttu tunnis-tettavuustiedot) käsiteltäväksi workshopissa
-materiaalit saatavilla Kopassa sovittuina ajankohtina

Osaamistavoitteet

-

Esitietojen kuvaus

Ennakkokysely:
1. Nimesi

2. Kerro väitöskirjasi aiheesta lyhyesti?

3. Missä vaiheessa väitöskirjaprosessia olet?

4. Kuvaa lyhyesti, miten olet ajatellut soveltaa narratiivista lähestymistapaa väitöskirjassasi (millainen aineistonkeruumenetelmäsi on, millaiset metodologiset lähtöoletukset ovat sinulle tärkeitä, millaisia analyysimenetelmiä olet käyttänyt/harkitsemassa käyttää)?

5. Millaista narratiivista kirjallisuutta olet jo lukeneet ja mistä olet ollut kiinnostunut?

6. Millaisia teemoja toivoisit luentojen ja luettavien artikkelien käsittelevän?

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde