IHMJ1006 Sosiaalisen median tutkimuksen erityiskysymykset (1 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

1.Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa kansainvälisessä ympäristössä (EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja Suomen tietosuojalaki sekä muu mahdollinen lainsäädäntö).
2.SOME – ympäristössä olevan tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston käyttö tieteellisessä tutkimuksessa.
3.Yliopiston vastuu rekisterinpitäjänä ja vastuut tekijänoikeudellisen aineiston käytöstä yliopiston verkossa opiskelijoiden ja henkilökuntansa suhteen.
4.Tapausesimerkkinä perehdytään jonkin sosiaalisen median alustan käyttöehtoihin ja niiden soveltamiseen käytännössä Suomen lainsäännön mukaisesti.

Suoritustavat

Luennolle osallistuvan tulisi suorittaa ennakkotehtävänä ennen luentoa Moodlessa oleva verkko-opetus ”Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa".

Kurssin suoritetaan osallistumalla opetukseen ja tekemällä Moodlessa oleva jälkitehtävä.

Osaamistavoitteet

Luennon jälkeen opiskelijoilla on selkeä käsitys niistä oikeudellisista kysymyksistä, joita liittyy sosiaalisen median aineistojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Yleisen henkilötietojen suojaa ja tekijänoikeuden perusteita koskevan esityksen jälkeen sosiaalisen median aineistojen problematiikka lähestytään ongelmakeskeisesti ja mikäli mahdollista, opiskelijoiden omien käytännön esimerkkien valossa. Tämän lisäksi luennoilla käsitellään myös yliopiston vastuuta tietosuojalain mukaisena rekisterinpitäjänä ja muita mahdollisia vastuita henkilökuntansa ja opiskelijoiden tutkimustyössä tapahtuvasta sosiaalisen median aineistojen käytöstä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde