IHMJ1005 Sokraattinen dialogi – taitoja vuorovaikutukselliseen pedagogiikkaan (1 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Koulutus olisi käytännön harjoitus. Noin kolme oppituntia kestävä dialogi, jossa käsitellään osallistujilta itseltään nousevaa, olennaiseksi koettua teemaa. Dialogin lähtökohtana ovat osallistujien omat kokemukset. Dialogilla on tietty rakenne ja keskustelun periaatteet, joissa opettaja ohjaa ryhmää. Keskustelun periaatteet pohjautuvat taitoihin kuten toisten kuunteleminen, ymmärtäminen, yhdessä ajatteleminen, väitteiden perusteleminen. Dialogi tarjoaa kokemuksen keskustelusta, joka pohjaa näihin taitoihin ja esimerkin siitä, miten näitä taitoja voi harjoitella.

Suoritustavat

Kirjoita sivun (A4) kuvaus tutkimuksesi tämänhetkisestä tilanteesta ja kerro mitä haluaisit työhösi liittyen oppia kurssilla ja lähetä se sähköpostitse opettajalle kaksi viikkoa ennen kurssia.

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde