HYTP1100 Digitaalinen kuvankäsittely (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Digitaalisen kuvan ominaisuudet, kuvan perusmuokkaus kuvankäsittelyohjelmalla, kuvien käsittely ja julkaisu erilaisille alustoille, kuvamanipulaation alkeet.

Suoritustavat

Luennot, tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee digitaalisen kuvan perusominaisuudet
- hallitsee kuvankäsittelyn perustoiminnot kuvankäsittelyohjelmalla
- hallitsee kuvamanipulaation alkeet
- osaa valita erilaisiin kuvankäsittelytehtäviin sopivat menetelmät
- osaa muokata kuvia verkko- ja painojulkaisua varten

Oppimateriaalit

Verkko-oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde