HYTP1002 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 2 (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Toimisto-ohjelmistojen edistynyt käyttö. Digitaalisen kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin alkeet. Verkkosivujen luominen.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset, tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee tutkielmissa tarvittavat toimisto-ohjelmistojen käyttötaidot
- hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin alkeet
- osaa laatia verkkosivut verkkosisällönhallintajärjestelmällä
- osaa arvioida ja kuvata omaa tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan

Oppimateriaalit

Verkko-oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde