HISS011 Historianfilosofia (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään historianfilosofian keskeisiin kysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa jäsentää historianfilosofian kehityslinjat antiikista nykypäivään
- hallitsee historianfilosofian klassikoiden käsitteet ja pystyy analysoimaan niitä spekulatiivisesta tieteelliseen historiankäsitykseen
- ymmärtää historianfilosofian vaikutuksen historiankirjoitukseen.

Kirjallisuus

  • Megill, Allan, Historical Knowledge, historical error: a contemporary guide to practice (2007)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde