FILA410 Sosiaalietiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Yleinen hyvä, oikeudenmukaisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo, köyhyys, yksilöoikeudet ja itsemääräminen.

Suoritustavat

Luennot ja niihin liittyvä lukemisto tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia sosiaalietiikkaa koskevia käsityksiä ja tuntee sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja yksilön itsemääräämisoikeudesta esitettyjä näkemyksiä. Hän kykenee eritellysti arvioimaan eettisestä näkökulmasta erilaisia yhteiskuntajärjestykseen ja yhteisölliseen elämään liittyviä ratkaisuja sekä hyvän yksilöllisen ja yhteisöllisen elämän toteutumista.

Oppimateriaalit

Valitaan kaksi teosta seuraavista:

Parijs, P. van: Real Freedom for All

Barry, B.: Why Social Justice Matters

Griffin, J.: Well-Being

Margalit, A.: Decent Society

Wollf, J. & A. De-Shalit: Disadvantage

Pehkonen, A. & M. Väänänen-Fomin (toim.): Sosiaalityön arvot ja etiikka

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde