ERIS3500 Harjoittelu: Konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

kolmiportaisen tuen järjestelmä ja sitä vastaavat käytänteet varhaisvuosien erityiskasvatuksessa
kokonaisvaltainen lähestyminen tuen tarpeeseen
monialainen yhteistyö ja konsultatiivinen työote

Suoritustavat

harjoittelu, raportointi ja seminaarit

Arviointiperusteet

harjoittelu, aktiivinen osallistuminen seminaareihin, harjoitteluraportti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

*hahmottaa konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan työkentän laaja-alaisuuden ja moninaisuuden,
*hahmottaa kolmiportaisen tuen järjestelmän toteuttamisen esiopetuksessa ja siirtymässä perusopetukseen
*arvioida tukipalveluita kriittisesti ja kehittää uusia toimintamalleja soveltaen inklusiivisia, lapsi- ja perhelähtöisiä käytänteitä

Esitietojen kuvaus

Harjoittelu ERIA3509 / ERIA268 tulee olla suoritettuna.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde