ANTP015 Johdatus kreikkalaiseen kulttuuriin (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Johdatus kreikkalaiseen kulttuuriin

Suoritustavat

Kirjatentti.

Huom. Jos opiskelija on suorittanut tai aikoo suorittaa jaksossa ANTP012 osan SOWERBYN teoksesta, hänen tulee tässä kohdassa valita FLACELIÈRE.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää kreikkalaisen kulttuurin epäyhteneväisyyden,
- osaa selittää polisten (erit. Ateenan ja Spartan) yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin kuuluvia toimintoja ja käytänteitä (mm. väestöluokat, kasvatus, oikeudenkäyttö, armeija).

Lisätietoja

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä, tiedonhankintataitoja ja kirjallisen raportin tuottamista.

Kirjallisuus

  • SOWERBY, The Greeks, tai FLACELIÈRE, Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde