TTMSYV Terveystiedon monitieteinen syventävä opintokokonaisuus (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Terveystiedon syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa
• vertailla ja soveltaa keskeisiä terveyden edistämisen ja terveyskäyttäytymistä selittäviä malleja
• soveltaa eri tieteenalojen tietoa oman opetuksen kehittämiseen ja tarkastella yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia opetukseen
• kriittisesti analysoida terveyteen liittyvää historiallista, yhteiskunnallista sekä terveyden eriarvoisuutta käsittelevää tietoa
• analysoida median roolia terveysopetuksessa ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediaa hyödyntävän terveysopetuskokonaisuuden
• soveltaa tutkimuksen teon periaatteita tutkielmaa kirjoittaessaan
• tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)