PEOPER Perheopintojen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Perheopintojen perusopintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta:

PEOP010 Johdatus perheopintoihin 5 op
PEOP020 Perhe ja yksilö 5 op
PEOP030 Perhe ja kasvatus 5 op
PEOP040 Perhe ja yhteiskunta 5 op
PEOP050 Valinnaiset perheopinnot 5op

Osaamistavoitteet

Perheopinnot välittävät opiskelijoille eri tieteenaloilla syntyvää ajankohtaista tietoa perheestä. Opinnot antavat välineitä ymmärtää perhettä sekä sen suhteita yhteiskuntaan ja yksilöön. Perheopintojen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- tuntee monitieteisen perhetutkimuksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat
- osaa tarkastella perhettä eri perheenjäsenten, perhekokonaisuuden ja yhteiskunnan näkökulmista
- osaa jäsentää perheeseen liittyviä ilmiöitä käsitteellisesti ja teoreettisesti
- tuntee uutta, suomalaista perhettä koskevaa tutkimustietoa ja pystyy liittämään sen ajankohtaiseen, perheestä käytävään keskusteluun

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)