MUSPERERI Musiikkitieteen perusopinnot, erillinen opintokokonaisuus (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Musiikkitieteen perusopinnoissa tutustutaan systemaattisen musiikkitieteen, tutkijan taitojen perusteisiin ja valittuihin musiikkikulttuurin ilmiöihin.

Osaamistavoitteet

Musiikkitieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä musiikkitieteellisen tutkimuksen suuntauksia
- määritellä musiikintutkimuksen peruskäsitteet
- kuvata tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
- löytää ja arvioida tutkimuskirjallisuutta
- arvioida musiikkikulttuureissa vaikuttavien musiikillisten ja kontekstuaalisten tekijöiden suhdetta
- soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin kuvaamiseen nuottikirjoituksen avulla
- käyttää tarkoituksenmukaisia työskentelytapoja
- noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä.

Rakenne

Valitse 25 op