KOUPER Koulutusjohtamisen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Ammatillinen identiteetti
Asiantuntijuus
Ammatillinen toimijuus

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kestävä pohja ammatilliselle identiteetilleen, asiantuntijuudelleen ja toimijuudelleen kasvatus- ja koulutusalan johtajana, sekä kapasiteetti kehittää sitä.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)