HISPER Historian perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Historian perusopinnoissa perehdytään historiantutkimuksen perusteisiin ja keskeisiin historiallisiin ilmiöihin.

Osaamistavoitteet

Perusopintojen jälkeen opiskelija

-tuntee kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleisen historiallisen kehityksen
-tuntee historiantutkimuksen keskeiset periaatteet ja ymmärtää historiallisen sekä tieteellisen tiedon luonnetta
-osaa esittää oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti
-on kehittänyt ryhmätyötaitojaan, kielitaitoaan ja tietoteknisiä valmiuksiaan
-on harjaantunut hakemaan tietoa eri teemoista
-pystyy valitsemaan omat alueensa aineopintojen erikoistumisopinnoista

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)