EKTKOK Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Humanismi, sekulaarit ja ei-sekulaarit katsomukset sekä niiden tutkiminen, sekä näiden traditioiden tuntemus
Ihmisen ja ympäristön tutkimukselliset näkökulmat kokonaisvaltaisen maailmankuvan muodostamisessa
Laaja valikoima näkemyksiä koskien hyvää elämää, etiikkaa, yhteiskuntaa, todellisuutta ja sen eri puolia.

Osaamistavoitteet

Tiedot: Humanististen ja sekulaarien sekä ei-sekulaarien katsomustraditioiden tuntemus, filosofisen ihmistutkimuksen alat, maailmankatsomusten perusteet; hyvän elämän, yhteiskunnan, kulttuurin ja identiteetin sekä etiikan keskeiset näkemysten tuntemus
Taidot: Elämänkatsomustieto - oppiaineen opettamisen edellyttämät taidot: oppiainesisältöjen kehittäminen ja kytkeminen opetustyöhön perehtymisvaiheesta lähtien opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin oppiainepedagogiikan mukaisesti
Asenteet: Kriittisen ja sivistysmyönteisen asenteen omaksuminen, opettajuuteen jatkuvan oppimisen asenteella suhtautuminen

Esitietojen kuvaus

Ennen elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden suorittamista edellytetään edeltäviä opintoja, jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

- Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op
- Etiikan opintokokonaisuus 25 op
- Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op
- Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
- Filosofian perusopinnot 25 op

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)