DKAPER Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

• Draamakasvatuksen teoreettiset ja praktiset perusteet
• Draama taidemuotona: esittävä ja soveltava draama
• Draamakasvatuksen tutkimuskenttä
• Draamaopettaja opettaja-taiteilija-tutkijana

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa
• draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa
• hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
• perustella draaman taidemuotona
• perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
• opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

Lisätietoja

Opetusohjelmassa tarkemmin määritellyistä lähiopetusjaksoista vähintään kolme viidestä ensimmäisestä tulee olla hyväksytysti suoritettuina, ennen kuin opiskelija voi jatkaa seuraaviin lähiopetusjaksoihin.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)