Ohjausalan maisterikoulutus

Tyyppi:
Ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos

Rakenne