Master's Degree Education in Development and International Cooperation, Specialisation in Environmental Science

Tyyppi:
Ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta