Master's Degree Education in Development and International Cooperation, Specialisation in Development Studies

Tyyppi:
Ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos