[edellinen] [sisällys] [seuraava]

10.4 Kyberturvallisuuden opintokokonaisuus, 25 op

IT-tiedekunnan uusi, ainelaitosten yhteinen kyberturvallisuuden opintokokonaisuus on tarkoitettu aihepiiristä kiinnostuneille sivuaineopiskelijoille tai erillisellä opinto-oikeudella opiskeleville ei-tutkinto-opiskelijoille. (Opinto-oikeus vapaa MLTK:n opiskelijoille, muiden tulee hakea opinto-oikeutta.) Tiedekunnan omat opiskelijat voivat liittää kyberturvallisuuden kursseja esim. teemaopintoina osaksi pääaineopintojaan.

Uuden opintokokonaisuuden sisältö on ajankohtainen: Yhteiskuntamme toiminta perustuu kasvavassa määrin teknologiaan ja verkostoitumiseen, ja kyberuhka onkin maailmanlaajuisesti tunnistettu keskeiseksi kansalliseksi ja kansantaloudelliseksi uhkaksi.

Pakolliset kurssit:
 • ITKST40 Yhteiskunta ja informaatioturvallisuus, 5op
 • ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus, 5 op

10 op
Valinnaiset kurssit:
 • ITKST42 Tietoturvallisuustekniikka, 5 op
 • ITKST43 Informaatioturvallisuuden johtaminen, 5 op
 • ITKST44 Kyberjuridiikka, 4 op
 • ITKST45 Risks of information security, 5op
 • ITKST46 Cyber security management, 5 op
 • ITKST47 Advanced Anomaly Detection: Theory, Algorithms and Applications, 5 op
 • ITKST48 Advanced Persistence Threat, 5 op
 • ITKST49 Cyber Security and Critical Information Infrastructure Protection, 5 op
 • TJTSS73 Enterprise Level Security, 2 op
 • Valinnainen TIES-, TJTS- tai ITKS-alkuinen opintojakso tai esim. Profit-koulutukseen kuuluva opintojakso

väh 15 op

Taulukko 10.4: Kyberturvallisuuden perusopintokokonaisuus (25 op)


[edellinen] [sisällys] [seuraava]