[edellinen] [sisällys] [seuraava]

8.1 Jatkokoulutus tiedekunnan tohtorikoulussa

Informaatioteknologian tiedekunnassa jatkokoulutuksesta vastaa tiedekunnan tohtorikoulu, jonka johtajana toimii jatko-opinnoista vastaava dekaani. Tohtorikoulun toiminta perustuu tiedekunnan yhteisiin käytänteisiin, laitosten järjestämään opetukseen ja eri tutkimusryhmissä tehtävään tutkimukseen.

Tiedekunnan tohtorikoulussa voi suorittaa seuraavia jatkotutkintoja:

Tietotekniikan jatko-opetuksesta vastaa tietotekniikan laitos. Tietojärjestelmätieteen, tietojenkäsittelytieteen ja kognitiotieteen opetuksesta vastaa tietojenkäsittelytieteiden laitos.


[edellinen] [sisällys] [seuraava]