[edellinen] [sisällys] [seuraava]

5.5 Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen - MoKo

Kansainvälistymisen myötä monipuolista kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista edellytetään työelämässä sekä omalla uralla että työyhteisöissä. Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen MoKO on todistus tutkinnon eri osiin sijoittuvista opinnoista, jotka tavalla tai toisella vahvistavat opiskelijan kulttuurista osaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia. MoKOn laajuus on 25 opintopistettä ja siihen kerättävät opinnot voivat olla kielikeskuksen ja ainelaitosten järjestämiä monikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyviä kursseja. MoKon ainoa pakollinen opintojakso on XYHX003 Fundamentals in intercultural and multilingual communication, 5 op. Suoritettuaan vähintään 25 opintopistettä kansainvälisyyttä tukevia opintoja opiskelija voi hakea kielikeskuksesta Monikielisen kulttuurienvälisen osaamisen todistusta. Lisätietoja: https://kielikeskus.jyu.fi/kielikeskus-etusivu/opetus/kvt


[edellinen] [sisällys] [seuraava]