[edellinen] [sisällys] [seuraava]

5.2 Työharjoittelu ulkomailla

Työharjoittelu ulkomailla on erinomainen tapa hankkia kansainvälistä kokemusta ja harjoittelun voi liittää osaksi opintoja. Opiskelijan tulee keskustella harjoittelupaikan ja harjoittelun sisällön soveltuvuudesta joko aineopintojen tai syventävien opintojen harjoittelusta vastaavan opintoneuvojan kanssa. Lisäksi Kielikeskus voi myöntää kieliopintopisteitä ulkomaisesta harjoittelusta edellyttäen, että opiskelija on ottanut yhteyttä Kielikeskukseen ennen harjoittelun alkua ja näin kielen kehittyminen harjoittelun aikana voidaan arvioida.

Työharjoittelupaikka hankitaan itse, mutta siihen on mahdollista saada apurahaa, oli harjoittelu sitten palkallista tai palkatonta mm. ERASMUS-ohjelman puitteissa. Muita kansainvälisiä työharjoitteluohjelmia on listattu kv-palveluiden sivulla https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/intl/opiskelijalle/harjoittelu.

Harjoittelupaikkoja välittävät esimerkiksi suomalainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO http://www.cimo.fi/ ja kansainvälinen opiskelijajärjestö AIESEC. Erityisesti IT-alan opiskelijoille soveltuvia AIESEC-ohjelmia ovat Technical Traineeship ja Management Traineeship. AIESECilla on oma paikallisjärjestö ja -toimisto Jyväskylän yliopistossa. AIESEC tarjoaa hyvän mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisesti jo opiskeluaikana. Lisätietoja: http://www.aiesec-jkl.fi/.

Lisäksi tietojärjestelmätieteiden opiskelijoille on tarjolla kielikeskuksen organisoimia harjoittelupaikkoja Saksassa. Harjoittelupaikkojen tarjoajissa on paitsi maailmanlaajuisesti tunnettuja ja vakaita yrityksiä, niin myös erikoisempia harjoitteluympäristöjä, kuten esimerkiksi jalkapallojoukkueita, pörssejä ja viestintätoimistoja. Lisätietoja kielikeskuksen organisoimista Saksan harjoittelupaikoista voi kysyä opintoneuvoja Panu Moilaselta. Näistä myös tiedotetaan syksyisin tiedekunnan sähköpostilistalla.

Tiedekunnan opiskelijat voivat saada harjoitteluunsa lisäksi tiedekunnan matka-apurahan, joka on 200 euroa Eurooppaan ja 400 euroa Euroopan ulkopuolelle, josta löytyy lisätietoa sivulta https://www.jyu.fi/it/opiskelijalle/kandi-ja-maisteriopiskelijalle/kansainvalistyminen/tyoharjoittelu


[edellinen] [sisällys] [seuraava]