[edellinen] [sisällys] [seuraava]

5 Kansainvälistyminen

Kansainväliset valmiudet ovat erittäin olennainen osa akateemista ja ammatillista osaamista, ja osa-alue, jota työnantajat erityisesti IT-alalla arvostavat korkealle, joten kansainvälistymisen edistäminen jo opiskeluvaiheessa on tärkeää. Työnantajat odottavat, että nuoret kykenisivät kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen työelämässä. Kielitaito ei tänä päivänä ole ongelma, vaan haasteellisempaa on saada ymmärrystä monikulttuurisista toimintaympäristöistä, jotka ovat sitä työn todellisuutta - tulevaisuuden tiimipäällikölle on elintärkeää osata toimia monikulttuurisessa työyhteisössä. Opiskelijoille on tarjolla monia mahdollisuuksia kehittää kansainvälisiä valmiuksiaan ja jokaisen opiskelijan odotetaan merkitsevän HOPSiinsa, millä tavalla ja missä vaiheessa opintojaan hän aikoo kehittää niitä. Paras tapa kielitaidon, kansainvälisten valmiuksien ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen sekä tulevaisuuden kontaktien luomiseen on opinto- tai harjoittelujakso ulkomailla, johon monet keskisuomalaiset työnantajat kannustavat jopa huomattavalla palkanlisällä!


[edellinen] [sisällys] [seuraava]