Informaatioteknologian tiedekunnan opinto-opas
2013-2014
Opiskelet maamme monipuolisimmassa IT-tiedekunnassa
Ajankohtaista opintoihin liittyvää
1 Informaatioteknologian tiedekunta - perinteikkään yliopiston dynaaminen tiedeyhteisö
1.1 Tiedekunnan palvelukeskus ja opintoasiat
1.2 Opetusta antavat laitokset
1.3 Erillislaitokset informaatioteknologian alalla
2 Opiskelu yliopistossa
2.1 Opinto-oikeudet
2.2 Yliopisto-opiskelu vaatii itsenäisyyttä
2.3 Tutkintojärjestelmä ja opintojen mitoitus
2.4 Opintojen suorittaminen
2.5 Opintojen tueksi
2.6 Aiemmin (tai muualla) hankittu osaaminen ja sen hyväksilukeminen tutkintoon (AHOT)
2.7 Tutkintovaatimusten noudattaminen
3 Tietojenkäsittelytieteiden laitos
3.1 Opiskelu tietojenkäsittelytieteiden laitoksella
3.2 Kandidaatin tutkinto
3.3 Sivuaineet
3.4 Projektiopinnot
3.5 Maisterin tutkinnot
3.6 Tutkimus tietojenkäsittelytieteiden laitoksella
4 Tietotekniikan laitos
4.1 Opiskelu tietotekniikan laitoksella
4.2 Luonnontieteiden kandidaatti (LuK) - tietotekniikka
4.3 Sivuaineet tietotekniikan LuK-tutkinnossa
4.4 Kieli- ja viestintäopinnot tietotekniikan LuK-tutkinnossa
4.5 Luonnontieteiden kandidaatti (LuK) - matemaattiset tieteet
4.6 Filosofian maisterin (FM) tutkinto
4.7 Opinnäytetyöt
4.8 Projektiopinnot
4.9 Tutkimus tietotekniikan laitoksella
5 Kansainvälistyminen
5.1 Vaihto-opiskelu ulkomailla
5.2 Työharjoittelu ulkomailla
5.3 Ulkomaisten opintojen hyväksilukeminen
5.4 Kotikansainvälistyminen ja kansainväliset maisterikoulutukset
5.5 Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen - MoKo
5.6 Tokyo Institute of Technology -yhteistyö
5.7 Lisätietoja kansainvälistymisestä
6 Todistukset ja valmistuminen
7 Mitä maisterin tutkinnon jälkeen?
8 Jatkokoulutus - tohtorikoulu
8.1 Jatkokoulutus tiedekunnan tohtorikoulussa
8.2 Jatkotutkinnon sisältö
8.3 Jatkokoulutuskelpoisuus
8.4 Jatko-opinto-oikeuden hakeminen
8.5 Jatko-opiskelijan ilmoittautuminen
8.6 Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot
8.7 Mistä löydän soveltuvia opintoja jatko-opintoihin?
8.8 Jatko-opiskelun rahoitus
8.9 Lisensiaatintutkimus
8.10 Väitöskirja
8.11 Jatkotutkinnon valmistuminen ja todistukset
8.12 Lisätietoja
9 Muuta opintoihin liittyvää
9.1 IT-tiedekunnan opiskelijoiden lukiokäynnit
9.2 Opiskelijajärjestöjä ja edunvalvontaa
9.3 Jyväskylän yliopiston laatujärjestelmä
10 Muiden tiedekuntien opiskelijoille tarjottavat sivuaineopinnot
10.1 Tietojärjestelmätieteen sivuaineopintokokonaisuudet
10.2 Tietotekniikan sivuaineopintokokonaisuudet
10.3 Kognitiotieteen sivuaineopintokokonaisuus, 25-35 op
10.4 Kyberturvallisuuden opintokokonaisuus, 25 op
Liite 1: Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö
Liite 2: Informaatioteknologian tiedekunnan henkilökunta
Tiedekunnan palvelukeskus
Informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Tietohallinto ja projektihenkilöstö
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen henkilökunta
Tietotekniikan laitoksen henkilökunta
Liite 3: IT-tiedekunnan opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut
Opetusohjelma 2013-2014
Informaatioteknologian tiedekunnan yhteiset yleisopinnot
Informaatioteknologian tiedekunnan yhteiset opinnot
Tietojärjestelmätieteen ja tietojenkäsittelytieteen pääaineopinnot
Tietotekniikan pääaineopinnot
Kartan selitykset